Kontakt info@styleandstuff.se

Mjölk med D-vitamin

D-vitamin är något som vi ofta lider brist av på vintern, men det finns många sätt att få i sig en extra boost av vitaminen på och i Finland har man testat en ny sak – och det är att berika vanlig mjölk med D-vitamin och man kan redan se goda resultat.

mjolkpaketDet är allt vanligare med brist på D-vitamin, speciellt nu under vinterhalvåret och detta är något som man kan behöva ta tillskott av, men kanske inte så länge till. I vårt grannland Finland har man nämligen testat att berika vanlig mjölk som man dricker med vitaminen och resultaten av dessa har redan visat sig bära frukt. Och god frukt dessutom. Det är nämligen bara på några år som man i finska mejeriprodukter börjar att berika med vitaminen och enligt det finska Institutet för hälsa och välfärd THL kan man se tydliga positiva resultat av detta.

D-vitamin från solen bara

Precis som i Sverige får finnarna sin D-vitamin mest från solen och solljus, men precis som i Sverige är soltimmar något man saknar många av i Finland. Därför började man år 2003 att berika vissa mejeriprodukter med D-vitamin för att se till så alla invånare i landet verkligen får i sig sin dagliga dos. Enligt svenska YLE är finnarnas främsta källa idag till vitaminen snarare mjölkprodukter, fettbaserade bredbara pålägg och fisk istället för att vara beroende av solen. Tack vare detta, i kombination med att D-vitaminberikade kosttillskott blivit allt vanligare, har man i Finland nu kunnat se tydliga resultat som tyder på att finnarnas D-vitaminnivåer är bättre och högre än någonsin.

Mycket tack vare politiska beslut

Anledningen till att man ens började berika produkterna kommer från den finska politiska debatten. Vad denna forskning om hur D-vitaminberikade produkter har en positiv inverkan kan man därav även dra slutsats att det går att påverka näringsintag hos befolkningen genom just politiska beslut – så att lägga i D-vitamin i produkter som majoriteten använder kan vara ett bra steg för folkhälsan, något man bara kan genomföra efter ett politiskt godkännande i frågan.