Kontakt info@styleandstuff.se

Omega 3 är bra för barn

Att få i sig rätt vitaminer och mineraler genom sin kost är extra viktigt när man är barn, det är något som länge är konstaterat, men visste du att Omega 3 och Omega-syror bättrar barns läsförmåga? Det har forskare nyligen kommit fram till.

Rå lax mot vit bakgrundFisk är väl något som de flesta barn rynkar på näsan mot när det serveras vid middagsbordet, men något som kan göra livet lite enklare för föräldrar med kinkiga barn som inte vill äta är att forskarna nu kommit fram till ett bra argument föräldrarna kan använda vid mattrugandet: fisk kan få barnet att läsa bättre. I alla fall om det är lax som serveras eftersom att denna innehåller nyttig Omega 3. Det är nämligen Omega-syror som forskarna funnit en koppling till när det kommer till barns läsförmåga och intagande av Omega 3 kapslar.

Läs även: Fina fisken: både god och nyttig!

Genomförde en studie på 6 månader

För att se om Omega 3 har någon nyttig inverkan på barn valde ett forskarteam att genomföra en studie som pågick under sex månader där hälften av barnen fick Omega-kapslar och andra hälften fick kapslar med palmolja de första tre månaderna. De resterande tre månaderna fick alla barnen Omega-kapslar. Vad man då kunde se, skriver Sydsvenskan, var att barnen som fått Omega-kapslarna de första tre månaderna redan efter den perioden hade förbättrat sin läsförmåga jämfört med de andra barnen. Det kom man fram till genom att använda sig av ett datorbaserat test som var uppdelat i olika delar. Vad man därmed kan dra slutsatsen är alltså att Omega-syror, vilka som sagt även finns i fisk, har positiv effekt på barnens läsförmåga – något som också sammanfaller med tidigare forskning som visat hur Omega-syrorna är viktiga för hjärnans signalsystem både på vuxna och barn samt att Omega-syror även är viktiga för överföring av signaler mellan nervceller. Så vad kan en förälder med kinkigt barn ta för lärdom av detta? Att det är extra viktigt att få sitt barn att äta fisken på tallriken när det serveras lax!

Andra fördelar med Omega 3 listas av Dr. Axe i denna video: